MBO BOOST

Looptijd: 2021-2022

 

Voor het ROC Ter AA in Helmond ontwerpt Stichting MBO Talent een pilot en groeistrategie voor een ROC-breed Honoursprogramma.

Het Honoursprogramma heeft als doel om deelnemende studenten voor te bereiden op een vliegende start op de arbeidsmarkt.

Het programma

Het Honoursprogramma kent een veelzijdig projectaanbod omtrent talentontdekking en -ontplooiing voor studenten van alle opleidingsrichtingen en -niveaus.

Stichting MBO Talent inventariseert de ideeën en behoeften van alle belanghebbenden op het ROC en gaat in gesprek met studenten, onderwijzers en afgevaardigden van management en bestuur.

Op basis daarvan ontwikkelt MBO Talent een ontwerp van een pilot die vanaf begin 2022 in samenwerking met medewerkers van het ROC en andere partners wordt uitgevoerd en grondig wordt geëvalueerd.