Challenges

Maart-April 2021

In samenwerking met het ROC van Amsterdam ontwikkelden we de Corona Challenge. Onder begeleiding van Stichting MBO Talent gingen 10 studenten aan de slag om ideeën te bedenken voor restaurant Scheepskameel.

Zo kreeg het restaurant niet alleen maar waardevolle input – ook kregen de studenten waardevolle praktijk ervaring en de kans om zich in een crisis te ontpoppen!

November - December 2021

Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt Stichting MBO Talent een burgerschapschallenge aan voor een multidisciplinaire groep van 20 studenten van meerdere mbo-instellingen.

Medio 2022

Voor de versnellingsagenda van de regio Noordoost Friesland van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontwikkelen we de MBO Talent Hub in Noordoost Friesland.

 

 

Het programma

5 sessies – 5 workshops – 5 coaches – 10 studenten

Begeleid door coaches en workshops gebruikten studenten hun frisse blik om deze hard getroffen sector te helpen. Ze kwamen met scherpe ideeën om na de crisis uit de startblokken te schieten. Zo hielpen ze niet alleen een sector die in het nauw zit, ook kwamen de studenten tot bloei! In kleine groepen werkten de studenten aan een challenge van een gerenommeerd Amsterdams horecabedrijf, het restaurant Scheepskameel.

De opdracht was om scenario’s te schetsen hoe Scheepskameel langdurig de ‘lessons learnt’ uit de corona-crisis kan blijven inzetten om ná de pandemie succesvoller te kunnen zijn dan ooit. Hierin werden de studenten begeleid door Bob Kaasenbrood, de eigenaar van het restaurant, die als ‘rolmodel’ inzicht gaf in de veerkracht van de horeca.

Tijdens de Corona Challenge werden de studenten door onze coaches begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en ontvingen zij workshops o.a. over brainstormen en pitchen. Tijdens het traject hebben de deelnemers gezien hoe een crisis zoals corona ook kansen biedt voor de verhoging van creativiteit en veerkracht – voor hen persoonlijk, maar ook voor de sector waar zij voor worden opgeleid. Dit inzicht is cruciaal voor een veerkrachtig arbeidsleven. Zo ontwikkelden de deelnemers de motivatie en het zelfvertrouwen voor hun school- en werkende carrière in de komende coronatijd en daarna.

En met resultaat: hun presentaties stonden als een huis! ​

Onze impact in cijfers

  • 100% van de studenten zou ons programma aanraden en zou nogmaals mee willen doen aan één van onze projecten.
  • 100% zegt dat ze beter creatieve oplossingen kunnen bedenken.
  • 90% geeft aan beter te weten waar hun kwaliteiten liggen en hoe ze deze nóg verder kunnen ontwikkelen.
  • 65% zegt meer zelfvertrouwen te hebben.
  • 75% geeft aan beter te zijn geworden in het presenteren van hun eigen ideeën en het feedback geven op ideeën van anderen.
  • Studenten geven ons programma gemiddeld een 8,5.

Het project biedt deelnemende studenten de unieke kans om een kijkje in de keuken bij het ministerie te krijgen en mee te denken bij een maatschappelijk relevant probleem.

Bovendien gaan de studenten in 1-op-1 mentoring van ambtenaren aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeldoelen. De mentoren komen ook een keer op bezoek bij de mentee op zijn/haar mbo-instelling om een kijkje te krijgen in de leefwereld van de studenten.

Samen met medewerkers van het Ministerie SZW ontwikkelt Stichting MBO Talent in de loop van het project een Skillspaspoort als tastbaar deelnamebewijs dat door het Ministerie wordt ondertekend en bij het eindevent wordt uitgereikt.

Het eerste project van de MBO Talent Hub is de Miensker Challenge voor mbo-studenten van lokale mbo-instellingen.

Miensker’ is een Oudfries woord en omschrijft de gemeenschappelijk gebruikte grond waar het vee werd ingeschaard of die gemeenschappelijk werd gehooid. In de Miensker Challenge wordt dit woord vertaald naar de regionale samenleving die gemeenschappelijk wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de regionale economie, mobiliteit, recreatie en energieopwekking.

Tijdens het project werken 20 mbo-studenten met verschillende opleidingsachtergronden aan een sociaaleconomisch vraagstuk uit de regio én hun persoonlijke ontwikkeldoelen. Hierin worden zij begeleid door inspirerende rolmodellen uit de regionale samenleving en de coaches van Stichting MBO Talent.

Naast het Ministerie LNV werken we in de ontwikkeling en uitvoering van de Challenge samen met Kennislab Noordoost Fryslân en Stichting Oranje Ferbynt. Met de Challenge wil deze alliantie een boost geven aan de actieve arbeidsmarktparticipatie en regionale binding van mbo-studenten in de Regio Noordoost Friesland.

Door het actief betrekken en empoweren van mbo-studenten in de Regio leggen we als alliantie het fundament voor hun succes- en betekenisvolle participatie in de regionale samenleving en arbeidsmarkt.