Ons verhaal

De Uitdaging!

Voor het aangaan van de grote maatschappelijke opgaven heeft Nederland getalenteerde praktisch opgeleiden keihard nodig. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, de verzorging van een steeds ouder wordende bevolking, het opzetten en onderhouden van een digitale infrastructuur of de uitdaging van het woningtekort. Alleen met de kennis en vaardigheden van praktisch opgeleiden kunnen we deze uitdagingen succesvol het hoofd bieden!

 

Maar jongeren die voor een praktische opleiding kiezen hebben vaak te maken met onderwaardering en vooroordelen. Zowel in hun directe belevingswereld als in de bredere samenleving. Door deze negatieve beeldvorming kampen deze jongeren soms met een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen. Daardoor zijn zij minder geneigd om alle kansen voor een succes- en betekenisvolle loopbaan te grijpen.

Ondanks de arbeidsmarkttekorten is het voor jongeren bij voorbaat weinig aantrekkelijk om voor een praktische opleiding te kiezen.

Stichting MBO Talent brengt hier verandering in. Wij zetten jonge praktische talenten in de spotlights!

Onze rol

…geeft bedrijven de kans om impact te maken door jonge praktisch geschoolde talenten te waarderen, te werven en te coachen.

…biedt mbo-studenten brede ontwikkeling, meer zelfvertrouwen en een sterk netwerk, zodat zij weer- en wendbaar de arbeidsmarkt kunnen betreden.

…ontzorgt  mbo-instellingen in hun opgave voor persoonlijke aandacht, talentontwikkeling en een cultuur van een leven lang leren.

Onze Kernwaarden

 

  • Inclusief zijn: Iedereen heeft talent. Iedereen verdient een kans om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Iedereens talent doet ertoe in onze samenleving. Stichting MBO Talent gelooft in de kracht van diversiteit in de breedste zin van het woord. In de ontwikkeling, uitvoering en continue verbetering van onze projecten combineren we de denk- en doekracht van praktisch en theoretisch opgeleiden en betrekken we ook onze alumni.

  • Talent tastbaar maken: We willen talenten honoreren en tastbaar maken. Aan het eind van het project ontvangen alle studenten daarom het MBO Talentbewijs. Het MBO Talentbewijs bevat een omschrijving van het project en de skills die de studenten hebben getraind. Het MBO Talentbewijs is ook een blijk van waardering van de betrokken partners uit de bedrijfswereld of de publieke sector. De studenten kunnen het bewijs toevoegen aan hun CV of sollicitatiebrieven voor stage- of werkplekken. Ook geeft het hun concrete handvatten om tijdens een sollicitatie- of netwerkgesprek over hun talenten te kunnen spreken.

  • Impact meten: Wij committeren ons aan een grondige procedure om onze impact te meten en de projecten van Stichting MBO Talent continu te blijven verbeteren. Samen met onze partnerinstellingen en -bedrijven stellen wij voor elk project meetbare prestatiedoelen op en tracken deze door middel van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan enquêtes en interviews met deelnemende mbo-studenten, alumni en betrokken partners. In 2021-22 nemen we deel aan de Impact Bootcamp van Avance Impact en het VSBfonds.